Wykształcenie i doświadczenie

Moja droga do coachingu prowadziła przez studia psychologiczne oraz pracę psychoterapeuty, trenera, autora szkoleń i lidera grup osobistego rozwoju. Pracowałem w trzech krajach i jestem praktycznie dwujęzyczny. W trakcie wieloletniego pobytu w Australii zmieniłem gruntownie bieg mojej kariery zawodowej z technicznego na humanistyczny.

Daje mi to wszechstronność podejścia, dostęp do wielu perspektyw i wynikającą stąd łatwość prowadzenia coachingu z osobami z różnych środowisk. Większość moich klientów coachingu to memedżerowie i liderzy organizacji.

Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej (Elektronika) oraz Macquarie University w Sydney (Psychologia). W Australii zdobyłem formalne kwalifikacje psychologa oraz umiejętności i doświadczenie psychoterapeuty, lidera grup i trenera.

Jednocześnie sam się rozwijałem dzięki kursom, warsztatom i seminariom, wspierającym rozwój osobisty i duchowy. Zdobyłem przy tym narzędzia, dzięki którym mogę skutecznie wspierać rozwój innych.

Od powrotu do Polski w 2002 roku pogłębiałem moje doświadczenie psychologa i psychoterapeuty. Przez kilka lat współpracowałem z Instytutem Psychoimmunologii, prowadząc psychoterapię, szkolenia dla biznesu z umiejętności miękkich, a później coaching.

Moja praktyka coachingu łączy moje bogate doświadczenie we wspieraniu rozwoju człowieka z gruntowną znajomością podejścia integralnego. To podejście (oparte na Teorii Integralnej Kena Wilbera) stanowi dla mnie rodzaj „mapy”, która ułatwia wytyczenie kierunku coachingu i prowadzenie klienta.

Jestem także autorem programów osobistego rozwoju oraz rozwoju przywódcy. Piszę artykuły na temat podejścia integralnego i prezentuję tę tematykę  na konferencjach.

Moje kompetencje w coachingu