Czym jest Integral Coaching?

Integral Coaching® to jedna z metodologii coachingu. Jest dziełem doświadczonych coachów z Integral Coaching Canada (ICC). ICC to jedna ze szkół coachingu, których program został akredytowany przez największe międzynarodowe stowarzyszenie coachów - International Coach Federation (ICF).

Czym się wyróżnia Integral Coaching® spośród dziesiątek innych metodologii?

Integral Coaching® jest oparty na Teorii Integralnej. To mocny fundament teoretyczny i solidna podstawa dla aspektu praktycznego - metody i procesu coachingu. Metoda i proces Integral Coaching® są owocem profesjonalizmu i bogatego doświadczenia twórców  (posiadających akredytację Master Certified Coach). Powiązanie mocnego zaplecza teoretycznego z doświadczeniem twórców zaowocowało dokładnie przemyślaną, praktyczną i efektywną metodologią.

Co przemawia za wyborem Integral Coaching®?

Z punktu widzenia klienta, szukającego kompetentnego coacha, zaleta solidnego fundamentu teoretycznego może nie być oczywista. Jednak z punktu widzenia coacha ma ogromne znaczenie. Dzięki niemu coach dysponuje precyzyjnym narzędziem, które ułatwia zarówno początkową diagnozę, jak i sprawne prowadzenie klienta w coachingu.

Dobrą metaforą jest dłuższa wspólna wyprawa samochodowa. Wybieramy się na nią bez wahania, jeśli wierzymy, że kierowca jest wysoko wykwalifikowany i doświadczony (metafora coacha), a samochód solidny i sprawny (metafora metodologii).

Słowo integralny rozumie się tutaj, jako kompletny, wszechstronny. Teoria Integralna dąży do przedstawienia rzeczywistości w sposób pełny, wyczerpujący. Zachęca do brania pod uwagę jak największej liczby istotnych czynników, a ostrzega przed niepełnymi, częściowymi interpretacjami rzeczywistości.

Coaching integralny uwzględniania wszystkie najważniejsze aspekty człowieka – fizyczny, emocjonalny, umysłowy i duchowy. Charakterystyczną cechą tego podejścia jest również akcentowanie czynnika zmiany (ewolucji, rozwoju). Jest to spójne z esencją coachingu, którego celem jest wspieraniu zmiany.

Coach stosujący to podejście ma do dyspozycji dokładną receptę w postaci metody (uzgadnianie celu coachingu i koniecznych kroków rozwojowych) oraz procesu (zalecanego przebieg spotkań, zadań dla klienta), co ogromnie ułatwia mu pracę. Podejście integralne pomaga mu lepiej zrozumieć świat klienta i odkryć, w jaki sposób może go wspierać na drodze do pożądanej zmiany.

Integral Coaching® jest metodą nie tylko efektywną, ale i wszechstronną. Doskonale wspiera rozwój człowieka, bardzo dobrze się sprawdza w biznesie jako coaching dla menedżerów (executive coaching) i liderów (leadership development coaching).