Akredytacja coachów

Integral Coaching Canada (ICC) stosuje wewnętrzny system akredytacji coachów, wyróżniający 3 poziomy kompetencji (zależne od ilości godzin szkolenia, coachingu pod superwizją oraz końcowego egzaminu).

Poziomy akredytacji wewnętrznej w ICC to: Integral Associate Coach (IAC), Integral Professional Coach (IPC) oraz Integral Master Coach (IMC).

Ukończenie jednego z trzech poziomów szkolenia w ICC upoważnia do ubiegania się o odpowiedni poziom akredytacji w International Coach Federation (ICF).

Poziomy akredytacji w ICF to: Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified Coach (PCC) oraz Master Certified Coach (MCC).

Jak się mają do siebie te dwa systemy akredytacji?

Integral Coaching Canada ocenia postępy i stopień przyswojenie umiejętności coachingowych na podstawie udziału w spotkaniach szkoleniowych, coachingu pod superwizją i końcowego egzaminu. Coaching pod superwizją to zarówno symulowane sytuacje coachingowe na zajęciach, jak i pełny, bezpłatny coaching szeregu klientów, odbywający się równolegle ze szkoleniem. Ukończenie  określonego poziomu szkolenia oznacza przyznanie wewnętrznej akredytacji.

International Coach Federation uznaję wewnętrzną akredytację Integral Coaching Canada lub podobnej instytucji. Wymaga dodatkowo określonej liczby godzin coachingu (w większości płatnych) i spełnienia dodatkowych warunków, np. egzaminu prze Internet.