Czym jest coaching

Polecam zwięzłą i zrozumiałą definicję coachingu, przyjętą przez największe międzynarodowe zrzeszenie coachów - International Coach Federation (ICF)

Coaching to partnerska współpraca z klientami w kreatywnym, skłaniającym do przemyśleń procesie, inspirującym klientów do realizowania pełni osobistego i profesjonalnego potencjału

Takie określenie coachingu zawiera wszystkie kluczowe elementy, pozwalające zrozumieć istotę coachingu i odróżnić go od innych form współpracy.

Partnerska współpraca to współpraca dwojga (czasem większej liczby) równych sobie osób, które angażują się we wspólną realizację uzgodnionego celu. W tej współpracy można wyróżnić dwie role - klienta i coacha. Celem współpracy jest realizowanie pełni osobistego i profesjonalnego potencjału jednej (lub więcej) osób, których nazwywamy klientami. Coach to osoba, która pomaga w realizacji celu, bazując na swoich umiejętnościach i doświadczeniu. Coach moderuje ten proces w sposób kreatywny i skłaniający do przemyśleń.

Przyjęcie takiej definicji odróżnia coaching od doradztwa, mentoringu, psychoterapii i nauczania.

Więcej na ten temat na stronie Pytania i odpowiedzi oraz w oryginale na stronie ICF Coaching FAQs.