Moje kompetencje w coachingu

Pierwsze kroki jako coach wykonałem w 2008 roku, oferując coaching menedżerom, aspirującym do wysokiej wydajności zawodowej i innym osobom, pragnącym realizować swój pełny potencjał.

W latach 2009-2010 studiowałem coaching w Kanadzie. Ukończyłem gruntowne szkolenie na temat coachingu integralnego (Integral Coaching®) i otrzymałem certyfikat Integral Master Coach™. Na szkolenie złożyło się ponad 200 godzin nauczania, coaching kilkunastu klientów pod superwizją oraz publiczny egzamin. Program posiada akredytację International Coach Federation (ICF), co umożliwiło mi później członkowstwo i akredytację ICF.

W 2012 roku otrzymałem akredytację ICF na poziomie Associate Certified Coach na podstawie mojej praktyki coachingowej (zarejestrowanych godzin coachingu).

W 2015 roku otrzymałem ponownie akredytację ICF, tym razem na poziomie Professional Certified Coach (PCC). Wymagało to 750 zarejestrowanych godzin coachingu oraz zdania kompleksowego egzaminu on-line.

Moim następnym celem jest osiągnięcie najwyższej akredytacji ICF - Master Certified Coach. Aby to osiągnąć, muszę się wykazać dodatkowo 750 godzinami coachingu.

Aby zachować obie akredytacje, muszę wykazać (zarówno na rzecz Integral Coaching Canada, jak i ICF), że w dalszym ciągu rozwijam umiejętności coacha.


Integral Coaching Kanada odnawia moją akredytację co 2 lata, pod warunkiem, że uczestniczę w tym okresie w zaaprobowanym szkoleniu.

ICF odnawia moją akredytację co 3 lata na podstawie ukończenia uznanego szkolenia, odpowiadającego wymaganej ilości godzin Continuing Coach Education.

Więcej na temat akredytacji coachów...