Mój sposób pracy

Moje zadanie to pomóc Ci znaleźć wyraz dla Twoich talentów i aspiracji. Pomóc Ci w osiągnięciu tego, na czym Ci prawdziwie zależy.

Aby Ci pomóc, chcę Cię poznać jako człowieka, zorientować się, dokąd zmierzasz w życiu i co ma dla Ciebie największe znaczenie.

Będę z Tobę dzielić Twoją wizję, coraz wyraźniejszą i żywszą w miarę postępu coachingu. Staram się też patrzeć dalej, poza Twoją wizję, aby pomóc Ci w pełni wyrazić to, kim jesteś.

Kiedy mamy już jasność, dokąd zmierzamy, będę Ci towarzyszyć. Zamiast prowadzić Cię za rękę, będę zadawać właściwe pytania. Dzięki pytaniom staje się coraz jaśniejsze, dokąd chcesz się udać i jak się tam dostać.

Efektem coachingu jest pozyskanie szerszej perspektywy, większej jasności, co do Twojej sytuacji i szans, jakie ona stwarza, większą samoświadomość i lepsze zrozumienie innych ludzi.

Z drugiej strony będziesz rozwijać konkretne umiejętności, konieczne do realizacji Twojej wizji. Świadomość i umiejętności to dwie strony monety zwanej efektywnością życiową. Coaching integralny rozwija równolegle oba aspekty.

Coaching pomaga rozwijać różnego rodzaju umiejętności - od radzenia sobie w konkretnych sytuacjach, przez lepsze wykorzystanie Twoich atutów, po bardziej ogólne sposoby dbania o siebie i rozwijania własnych zasobów. Twoje zasoby -  fizyczne, psychicznych i duchowe - to źródło energii, która Cię porusza.

W naszej partnerskiej współpracy opieram się na metodologii Integral Coaching®. Metodologia ta oraz dokładnie przemyślany proces coachingu zapewniają, że coaching przebiega od początku do końca w sposób najbardziej skuteczny i owocny.

Jednocześnie opieram się na doświadczeniu społeczności International Coach Federation, kierując się zasadami dobrej praktyki i Kodem Etycznym tej organizacji.

Aby dowiedzieć się więcej o Integral Coaching®, odwiedź portal Integral Coaching Canada.

Aby dowiedzieć się więcej na temat najlepszych praktyk i Kodeksu Etycznego International Coach Federation, odwiedź portal tej organizacji.